უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახი, რომელსაც ხელისუფლება არ ეხმარება
საზოგადოება