ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019

დიზელის საწვავის ხარისხის შემოწმება დაიწყო

30, ივლისი 2019 17:14:00

დიზელის საწვავის ხარისხის შემოწმება დაიწყო.ქვეყნის მასშტაბით, 120 სინჯის აღება მოხდება.შემოწმება კომპანიების წარმომადგენლების გაფრთხილების გარეშე განხორციელდება.კვლევის შედეგად, დადგინდება დიზელის საწვავის შესაბამისობა მოქმედ კანონმდებლობასთან მიმართებაში.საქართველოს ტერიტორიაზე ისეთი საავტომობილო დიზელის საწვავის მიწოდება, რომლის ხარისხიც ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საავტომობილო დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმებს, გამოიწვევს დაჯარიმებას 8 000 ლარის ოდენობით.

 

ავტორი(ები)

96

დღის ამბები