დიზელის საწვავის ხარისხის შემოწმება დაიწყო
ეკონომიკა