ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019

5 ერთეული ტექნიკა რეგიონის ფერმერებს შეღავათიანი ტარიფით მოემსახურება

30, ივლისი 2019 17:04:00

რეგიონის ხუთივე მუნიცპალიტეტის ფერმერებსა და აგრომეწარმეებს შეღავათიანი ტარიფებით შესაბამისი ტექნიკა მოემსახურება. ტრაქტორები სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ,  ,,სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობის’’ ქვეპროგრამის ფარგლებში შეიძინა.-აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა სიახლე ფერმერებს დრეს  დაბა ჩაქვში დააცნეს და  ციტრუსის შეწამვლით ღონისძიებსაც  დაესწრნენ.