დააკავეს პირი, რომელიც სამედიცინო განათლების დამადასტურებელ ყალბ სერტიფიკატს ამზადებდა
სამართალი