ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს ახალ დირექტორის წარდგენა
საზოგადოება