ბათუმში ქუჩებში საგზაო ნიშნების მოხატვა მიმდინარეობს
საზოგადოება