ბათუმის სამედიცინო ცენტრში ახალშობილი ცალი თვალით დაიბადა
სამართალი