ფიზიკური დაპირისპირება საკანონდებლო ორგანოში
პოლიტიკა