მაცნეს კითხვებს ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების, სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი პასუხობს
საზოგადოება