სმენისა და მეტყველების არმქონე პირი, რომელსაც საჯარო უწყებები სოციალურ დახმარებაზე უარს ეუბნებიან
საზოგადოება