ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი საქართველოში სასრულდა
პოლიტიკა