რატომ იღლებიან თანამედროვე ბავშვები სკოლაში,? რატომ არ ჰყავთ ნამდვილი მეგობრები?
საზოგადოება