უნდა ჰქონდეს თუ არა ადამიანს უფლება აირჩიოს, როგორი პირადობის მოწმობის აღება სურს
საზოგადოება