ბათუმი, ე.წ. ხოფის ბაზრობაზე დასაქმებულების მოთხოვნა
საზოგადოება