იაპონიაში ტაიფუნ „ჰაგიბისს“ მსხვერპლი გაიზარდა
საზოგადოება