ზამთრის სეზონის დადგომამდე თვენახევრით ადრე მოსახლება შეშის მომარაგებს იწყებს
საზოგადოება