კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს
საზოგადოება