2019 წელს სკოლებში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები
საზოგადოება