25 წლის შემდეგ პირველად მოსწავლეებს შორის შაშის ოლიმპიადა
სპორტი