გატაცებულ ქართველ მეზღვაურთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ახალი ცნობები არ არის
საზოგადოება