ბათუმში, სავაჭრო ქსელებში ფალსიფისებურ ენერგეტიკულ სასმელებს ასაღებდნენ
სამართალი