რატომ დარეკა გადაღების დროს სახალხო კონტროლის წამყვანმა 112-ში ?
საზოგადოება