2019 წელს აჭარაში 149 ტყუპი დაიბადა
ეს საინტერესოა