ფსიქოლოგი: სახელმწიფოსთვის მთავარი პრიორიტეტი ბავშვი უნდა იყოს
საზოგადოება