მადონა კოიძე: მოაწესრიგეთ, დაასუფთავეთ ყველაფერი, თორემ ვიზრუნებ იმისთვის, რომ თქვენ ვერ იმუშაოთ
საზოგადოება