2020 წლის აპრილიდან შს სამინისტროს არასრულწლოვანთა სამმართველო ექნება
განათლება