არსებობა შიმშილის ფონზე და ხელისუფლება, რომელიც პრობლემაზე ვერ რეაგირებს
საზოგადოება