სოფელი აჭარაში, რომელიც გარე სამყაროს საბაგირო გზით უკავშირდება
პოლიტიკა