2 პოლიციელს 2 მოქალაქე დაკავების დროს გაექცა
სამართალი