შუახევის სოფლებში თოვლი 50 სმ აღემატება
საზოგადოება