საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა გამოცხადების მაჩვენებელი დაბალია
განათლება