ღვიძლის გადანერგვა ახალი ტექნოლოგიით გაცილებით გაიოლებულია
საზოგადოება