შუახევში სანერგე და საჩითილე მეურნეობა გაიხსნა
საზოგადოება