2020 წლის აბიტურიენტის ცნობარი აღარ დაიბეჭდება და მხოლოდ ელექტრონულად იქნება ხელმისაწვდომი
განათლება