გიორგი ერმაკოვი საკანში 7 წელს გაატარებს
სამართალი