საზღვარზე მედიკამენტების გადატანას ცდილობდნენ
სამართალი