სოციალური მუშაკების შემცირებები იწყება
საზოგადოება