200 000 ლარი 4 კვარტლის განაშენიანების გეგმისათვის
საზოგადოება