პლაჟის იჯარით გაცემაზე საკრებულომ დღეს არ იმსჯელა
პოლიტიკა