6500 ძირი ხე-მცენარე ქალაქის გასამწვანებლად
საზოგადოება