ბსუ საქართველოს უნივერსიტეტების სამეცნიერო რეიტინგის ათეულშია
საზოგადოება