საკოორდინაციო საბჭო სხდომებს ვიდეოკონფერენციის რეჟიმში გააგრძელებს
პოლიტიკა