195 ინფიცირებული, მათ შორის 46 გამოჯანმრთელებული
საზოგადოება