წიგნის პრეზენტაცია შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში
განათლება