გაუდაბნოებასთან ბრძოლის დღე 17 ივნისს აღინიშნება
საზოგადოება