კამპანია ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობის პოპულარიზაციითვის
საზოგადოება