პირველი სკოლის დირექტორი გათავისუფლებულია
საზოგადოება