ბათუმის მერიასა და სუვენირებით მოვაჭრეებს შორის ხელშეკრულების გაფორმების ვადა იწურება
საზოგადოება