შერატონის მიმდებარედ დაავადებული ნაძვები ახლით ჩანაცვლდება
საზოგადოება