სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე ინფორმაციის გაცემა შეზღუდულია- IDFI-ს კვლევის შედეგები
საზოგადოება